Universitatea Babes-Bolyai

Dacian Dolean (Director de proiect) este un psiholog educational cu expertiză în dezvoltarea limbajului și alfabetizării a elevilor din ciclul primar. Cercetările sale au fost publicate în jurnale internaționale cum ar fiLearning and Instruction, Developmental Science, Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, The Journal of Experimental Education, Language Teaching Research, System, European Early Childhood Education Research Journal, Frontiers in Psychology, or Psychology of Music. D-l Dolean are peste 20 de ani de experiență de predare la clasă la ciclul primar, gimnazial și liceal, precum și o bogată activitate în domeniul universitar, atât ca și profesor cât și ca și cercetător în România și în Statele Unite. D-l Dolean a coordonat până în prezent 5 proiecte de cercetare (dintre care 3 internaționale).
Laura Visu-Petra este specializată în psihologia dezvoltării cu expertiză în reglarea emoțională și impactul funcțiilor executive asupra dezvoltării academice și socio-emoționale. Expertiza dânsei sprijină măsurarea longitudinală a implicării în sarcinile școlare a copiilor romi asupra performanțelor lor școlare. Cercetările d-nei Visu-Petra au fost publicate în jurnale internaționale de prestigiu, cum ar fi International Journal of Behavioral Development, Journal of Individual Differences, Journal of Intellectual Disability Research, Early Child Development and Care, Memory and Cognition, Journal of Abnormal Child Psychology, Frontiers of Psychology, Child Neuropsychology, or Journal of Experimental Child Psychology.
Andreea Dolghi are o experiență bogată în domeniul educației multi-culturale (atât în România cât și în Statele Unite) și în domeniul educației copiilor cu dificulăți de învățare (inclusive copii Romi). D-na Dolghi a fost implicată și în proiectul ELIRA ca și persoană cheie și va continua să contribuie la proiectul ELIRA 2.0 prin creearea materialelor instrucționale pentru programul de intervenție și monitorizarea implementării proiectului.
Ioan Dolean are peste 40 de ani de experiență lucrând ca și inspector școlar pentru învățământul primar, formator de profesori, expert ARACIP, expert în educația copiilor Romi, consilier școlar și profesor de învățământ primar. Experiența sa vastă de pe teren (în special familiarizarea cu școlile din zonele rurale care au un procent ridicat de copii de etnie Romă) oferă o contribuție unică acestui proiect asigurându-I fezabilitatea, prin pregătirea corespunzătoare a profesorilor de intervenție și prin monitorizarea implementării programului de intervenție.
Raluca Pop este doctor în științele educației cu expertiză în lingvistică. Contribuția d-nei Pop la acest proiect va fi sprijinirea dezvoltării curriculumului, asistarea pregătirii profesorilor de intervenție, monitorizarea programului de intervenție și diseminarea rezultatelor.

Universitatea din Oslo

Echipa norvegiană are o contribuție hotărâtoare la creșterea calității proiectului. Cercetările partenerilor norvegieni au fost publicate în jurnale de top din domeniu, inclusiv Psychological Bulletin, Perspectives in Psychological Science, Psychological Science, Child Development, Developmental Science, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Journal of Educational Psychology, Developmental Psychology, Child Development Perspectives, Scientific Studies of Reading, Reading Research Quarterly, Journal of Research in Reading, Reading and Writing, Journal of Research on Educational Effectiveness, The Journal of the Learning Sciences, Learning, Culture and Social Interaction.
Monica Melby-Lervåg (Team leader) este un expert în domeniul educației speciale, specializată în studii de intervenție educațională. Specializarea dânsei este dezvoltarea alfabetizării timpurii (cu focalizare pe dislexie), și pe lângă experiența sa din ELIRA, d-na Melby-Lervåg a mai condus mai multe proiecte de cercetare în domeniul alfabetizării timpurii, iar unul dintre acestea s-a focalizat pe dezvoltarea limbajului și alfabetizării copiilor minorităților naționale din Norvegia.
Arne Lervåg este expert în dezvoltarea alfabetizării. D-l Lervåg adduce expertiză unică proiectului prin abilitatea sa de a face analize statistice avansate ( modelare prin ecuații structurale), prin cunoștiințele sale referitoare la dezvoltarea înțelegerii textului citit și experiența sa de a conduce studii longitudinale multiple focalizare pe dezvoltarea alfabetizării timpurii.
Crina Damșa are expertiză în metodologie calitativă și aduce o contribuție unică în proiect prin dezvoltarea metodologiei pentru a identifica potențialii factori care explică dezvoltarea abilității de alfabetizare a copiilor Romi cuprinși în studiul cantitativ. Faptul că d-na Damșa este originară din România și are experiență în școlile din România reprezintă un atu pentru echipa proiectului și ajută la consolidarea colaborării dintre Universitatea din Oslo și Universitatea Babeș-Bolyai.