Granturile SEE reprezintă contribuția țărilor Islanda, Lichtenstein și Norvegia cu scopul de a construi o Europă ecologică, competitive și incluzivă. Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa, și întărirea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări din Uniunea Europeană Centrală și de Sud-Est, precum și Țările Baltice. Cele trei țări donatoare cooperează cu Uniunea Europeană printr-o colaborare a Spațiului Economic European. Țările donatoare au contribuit 3.3 miliarde de euro prin granturi de finanțare consecutive în perioada cuprinsă între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE vor contribui cu 1.55 miliarde de euro.

Prioritățile pe această perioadă sunt:

  1. Inovație, cercetare, educație și competitivitate
  2. Incluziune socială, angajarea tinerilor în câmpul muncii și reducerea sărăciei
  3. Mediu, energie, schimbarea climei și reducerea emisiilor de carbon
  4. Justiție și afaceri interne

Granturile SEE sunt finanțate de Islanda, Lichtenstein și Norvegia, a căror contribuții sunt raportate la Produsul Intern Brut. Eligibilitatea pentru granturi reflect criteriile stabilite pentur Fondul de Coeziune Europeană destinate țărilor member a căror venituri pe cap de locuitor este mai puțin de 90% din media țărilor europene.