Abilitățile limitate de alfabetizare a minorității de etnie Romă reprezintă o problemă persistentă care are un impact social puternic asupra acestui grup etnic. În absența abilității de a citi și înțelege pasajele scrise, mulți copii de etnie Romă sunt deprivați de oportunitățile educaționale fundamentale pe care le poate oferi școala. În consecință, lipsa acestor oportunități le diminuează copiilor Romi șansa ca să aibă acces la servicii și produse care sunt esențiale unei vieți demne. Din această cauză, programe de cercetare care vizează dezvoltarea acestor abilități sunt foarte binevenite și ajută să diminueze inegalitățile sociale.

Proiectul Alfabetizarea timpurie a copiilor Romi din România: Diminuarea inegalităților sociale (ELIRA 2.0) este un proiect de cercetare de colaborare între Universitatea Babeș-Bolyai (România) și Universitatea din Oslo (Norvegia) (cod EEA-RO-NO-2018-0026, contract 10/2019). Proiectul durează 48 de luni, începând cu luna iunie 2019, până în luna mai, 2023. ELIRA 2.0 este finanțat prin mecanismul financiar EEA Grants (European Economic Area) 2014-2021. Suma totală a finanțării proiectului ELIRA 2.0 este de 7.029.821,79 RON. Operatorul de program este Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și Cercetării și Dezvoltării (UEFISCDI).

ELIRA 2.0 este o continuare firească a proiectului de cercetare Alfabetizarea timpurie a copiilor Romi din România: Predictori, niveluri de literație și strategii de îmbunătățire (ELIRA), finanțat prin același mecanism (EEA Grants), care a fost implementat între lunile Iulie 2014 și Aprilie 2017. Propunerea de proiect curentă urmărește să implementeze două studii care vor abora următoarele probleme: În primul rând, propunem un studiu experimental cu distribuție aleatorie care va măsura efectele unui program de intervenție educațională ce vizează să dezvolte abilitățile lingvistice și de alfabetizare a copiilor de etnie Romă și a colegilor lor. Acest experiment vizează comunități care includ copii Romi. Experimentul va folosi distribuția aleatorie pentru a distribui copiii în grupe de intervenție și grupe de control, și apoi pentru a le compara performanțele. Rezultatele acestui program de intervenție urmăresc sprijinirea guvernului României ca să ia măsuri potrivite pentru a reforma programele de educație timpurie a copiilor dezavantajați (în particulari a copiilor Romi) și a guvernului Norvegian pentru a aborda corespunzător situația copiilor Romi din Norvegia. În al doilea rând, proiectul urmărește să continue urmărirea longitudinală a copiilor evaluați în proiectul ELIRA pentru a înțelege mai bine factorii cognitivi și socio-economici cheie care contribuie la experiențele de învățare ale copiilor Romi. Acest studiu va investiga cum, care și în ce măsură variabilele măsurate la debutul clasei 1 (Toamna anului 2014) vor prezice nivelurile de alfabetizare în gimnaziu, până la finalul clasei a 8-a (Primăvara annuli 2022). Acest studiu va deveni primul studiu longitudinal pe termen lung (8 ani) care cuprinde copii de etnie Romă. Analiza va crea modele statistice care vor ajuta identificarea caracteristicilor copiilor Romi cu experiențe școlare de success, precum și a elevilor Romi cu risc de abandon școlar. Analiza cantitativă va fi însoțită de o analiză calitativă care se va focaliza pe circumstanțele socio-economice care au dus la experiențele educaționale diferite ale copiilor Romi.

Aceste studii vor ajuta guvernele României, Norvegiei și comunitatea științifică internațională să dezvolte programe educaționale similare care să fie sprijinite de adevăruri validate științific, pentru sprijinirea copiilor Romi. Mai mult, proiectul va avansa înțelegerea noastră legată de cauzele alfabetizării scăzute a copiilor Romi. Acest proiect de cercetare multi-disciplinar va întări și extinde colaborarea dintre instituțiile de cercetare din România și Norvegia, printr-o rețea consolidate de expertiză în domeniul alfabetizării copiilor Romi.